THS Centralt

THS har 3 lika viktiga huvuduppgifter:

  • Att berika studietiden för KTH:s studenter med sociala aktiviteter och praktiska erfarenheter som kompletterar de teoretiska utbildningarna.
  • Att värna och bidra till att utveckla kvaliteten på KTH:s utbildningar.
  • Att skapa kontaktytor mot näringslivet och framtida arbetsgivare så att KTH:s studenter tidigt kan skaffa sig information och bilda sig en uppfattning om vad de vill göra efter examen.
No vacant positions at this time.