Tekniska Högskolans Studentkonsulter

Tekniska Högskolans Studentkonsulter (THSK) är ett studentdrivet konsultbolag som ägs av Tekniska Högskolans studentkår. THSK erbjuder konsulttjänster utförda av studenter med teknisk kompetens från KTH i Stockholm.
No vacant positions at this time.